For hundre år sidan trudde han elektriske skip var rett rundt hjørnet