Om å finne heim, eller kanskje meir om dei store spørsmåla i livet