Har teke i bruk gravemaskin i ettersløkkingsfasen: – Vil halde på i mange timar