Dei siste 30 åra har skulen vore truga av nedlegging. No feirar økoskulen 100 år