Vil etablere tiltaksplan: – Viktig at samarbeidet går i eit åttetal