Vegtrafikksentralen Vest meldte i dag klokka 14:16 om ein reinsdyrflokk som passerte over vegen. Reinsdyra hindra trafikken sør for Eldrevatnet over riksveg 52 Hemsedalsfjellet.