Kan kome ei avklaring rundt brakkeriggen neste veka