Få gutar vel studiespesialiserande: - Ein naturlig konsekvens av regjeringas satsing