Nøgde med oppstart av Lerum-cup og fullt fokus på siger