Bru over Esefjorden – aukande skepsis til løysing på grunn av pris