Heimesjukepleiarar får bot på jobb – politikar vil betale frå eiga lomme