Ingen vil ta ansvar for denne brua. No har Arnstein venta lenge nok: – Dei peikar på kvarandre