Klokka 20:34 melder 110 Vest på Twitter om ei ny utrykking frå brannvesenet i Sogn. Denne gongen er det snakk om ulming i gras, og mannskap frå Leikanger stasjon vert sendt ut for å dynka.

Området det gjeld ligg mellom Sogndal og Leikanger, og det skal vera snakk om eit lite, avgrensa areal.