Politiet er på veg til Hydro i Øvre Årdal etter melding om brann under smelteomn. Det melder Vest politidistrikt klokka 13:30.

Ingen personar skal vera skadd, og alle er evakuerte.

Operasjonsleiar Stine Mjelde seier til Porten at brannvesenet og politiet er på staden. Ho kan ikkje seie noko om skadeomfanget enda.

– Me har ikkje fått melding frå brannvesenet om kontroll enda, og me har ikkje fått indikasjonar på kor mykje som er brent.

Foto: Tobias Lucey

Brannen skal ha oppstått i enden av Tya.

Kontroll på staden

Ein knapp time etter fyrste melding om brann skal brannvesenet no ha fått kontroll på brannen, det fortel Stian Kvam vaktkommandør hjå 110 Vest.

– Me har fått kontroll på staden. Me veit enno ikkje årsaka til brannen eller kva som har skjedd der inne, men no har me i alle fall fått kontroll på det.

Brannvesenet har vore inne med røykdykkarlag og fleire lokale ressursar har vore på staden.

– Dei gjer seg no ferdige på staden, seier Kvam.

– Stor røykutvikling

Are Indrelid, kommunikasjonsansvarleg ved Hydro i Årdal, seier at brannen oppstod under vedlikehaldsarbeid på støypesenteret Tya. Dei er ikkje kjend med årsaka til brannen per no.

– Det har vore stor røykutvikling, men det har ikkje vore personskade. Røykdykkarar er inne for å passe på at det ikkje blussar opp att.

Alle som var inne i bygget då brannen starta vart rutinemessig evakuert. Det er materielle skader, men akkurat omfanget er ukjend.

– Når kontrollen er ferdig så byrjar me med å sjekke ut skadeomfanget, og kva som må til for å få produksjonen oppe og gå igjen på akkurat det støyperiet.

– Korleis vil det påverke drifta?

– Det veit me ikkje akkurat no, men me har ikkje nokon indikasjon på at drifta vil verte påverka så mykje. Me må få gå gjennom nøye fyrst.