Sender sider og dram frå Balestrand til Tokyo: – Me hadde eigentleg tenkt Danmark i fyrste omgang