I helga vart årets første jerv skoten i Sogn. Om alt går etter planen kjem fleire til å møte same skjebne før februar er omme