Ferske prøvar viste ikkje teikn til gyro i Lærdalselvi