Går straumen er sjukeheimen avhengig av dette aggregatet – men ei permanent løysing må dei vente lenge på