Elv over sine bredder i Luster. Vassmasser råkar fylkesvegen