Få heimedrakter å sjå – men det var òg litt av poenget