Sprettinga av sprudlevatnet gjekk ikkje heilt som planlagt