Dette betyr statsbudsjettet for Sogn: Droppar Urnes, held fram med Lærdalstunnelen