Torgeir kom tett på saue-påkøyrsla: – Her må du køyre forsiktig