– Går med augo opne inn i ei konfliktsone ved å tillate dette