Attraktivt studieprogram på veg til høgskulen: – Har alle ressursane til å skapa eit godt tilbod