Dato for folkemøte er sett: – Det er klart at når hovudpulsåra blir kutta, så blir det krevjande