Fem år er gått sidan fusjonen av høgskulane: – Eg trur det var ei naudsynt endring