Sende inn røykdykkarar etter melding om brann på Hydro