Forslaget om å legga ned trafikkstasjonen møter kraftig motbør