Næringsbygget er selt: Kjøparane har planane klare