Snøskredet i Sogndalsdalen var eit skremmeskot. No tek dei grep for å vere budd på større ulukker