Legg bak seg eit rekordår, men nye avgifter uroar bilseljaren i Sogn