SIMAS-direktøren skraut av årdølene, men måtte også leggje seg flat