Kommunen set prosjektet på vent - fylket hiv seg på i staden