Marit og Sindre får betalt utdanning. Dei trur ordninga kan vere avgjerande for lokalsjukehusa