Formannskapet var samrøystes. No vil dei selje konsesjonskraft til næringslivet