Skilta som kravde avgift hjelpte, men dei var ikkje lovlege: – Me har jobba med dette over lang tid