Berre seks prosent av merka fisk vart fanga på nytt