Legg ned våpna ved frontlinja for å spela fotball i Lærdal