NFF Sogn og Fjordane skal vere testobjekt for ny soningsregel: Det skapar reaksjonar