Søk etter tag

Lærdal 1503 treff

Dale varslar fleire tiltak mot skrantesjuke

– Det kjem snart forslag til fleire tiltak som kan vera med å hindra spreiing av den farlege dyresjukdommen skrantesjuke, varslar landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 
To løyve til småkraftverk i Lærdal

NVE gjev løyve til Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Øvre Kvemma kraftverk får ikkje løyve.
Ny avtale sparar pengar for LMS-kommunar

Frå januar er kommunane pliktige til å gi akutte tilbod for rus og psykiatri-pasientar. Det tilbodet vert no gitt gjennom Sogn lokalmedisinske senter (LMS).
Vis flere