Søk etter tag

Aurland 396 treff

– Me er avhengige av god lokal beredskap

Statssekretær Thor Kleppen Sættem vitja sist veke delar av fjordfylket. I Aurland fekk han mellom anna med sjølvsyn både sjå og høyre kor avgjerande viktig det er at også mindre distriktskommunar har gode beredskapsplanar og fullverdige innsatsressursar i form av politi og brannvesen. 
Vis flere