Søk etter tag

Aurland 347 treff

Jon Georg Dale og Runar Bjøberg

Jon Georg Dale (Frp) ville ikkje seia noko sikkert om når han avgjer skjebna for Nordfjellareinen under si vitjing. Og han var klar på at situasjonen kan endra seg undervegs i prosessen.
Ministeren skal på synfaring i Nordfjella

Måndag neste veke kjem landsbruks- og matminister Jon Geirg Dale (Frp) til Nordfjella for å orientere om styresmaktene si handsaming av skrantesjuka.
Vis flere