Søk etter tag

Aurland 297 treff

Fjordturistar gull verdt

Høge fjell og djupe fjordar får utanlandske turistar til å opne lommeboka. Reiseselskapet Fjord Tours har meir enn dobla omsetninga dei siste åra. 
Dale varslar fleire tiltak mot skrantesjuke

– Det kjem snart forslag til fleire tiltak som kan vera med å hindra spreiing av den farlege dyresjukdommen skrantesjuke, varslar landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 
Ny avtale sparar pengar for LMS-kommunar

Frå januar er kommunane pliktige til å gi akutte tilbod for rus og psykiatri-pasientar. Det tilbodet vert no gitt gjennom Sogn lokalmedisinske senter (LMS).
Vis flere