Søk etter tag

Trafikk 354 treff

– Har felles interesse av å flytta kontrollstasjonen

Det vil kosta mellom 20 og 30 millionar kroner i følgje Jan Geir Solheim, men må til, meiner lærdalsordførar: – Både Lærdal kommune og Statens Vegvesen meiner kontrollstasjonen bør flyttast, seier han.
Mange er redde for trafikkulykker

I politiet si innbyggjarundersøking for 2016 kjem det fram at 32 prosent av innbyggjarane er urolege for  å bli utsette for trafikkfarlege hendingar. 
Vis flere